Duurzaam bouwen

Binnen ons expertisegebied duurzaam bouwen zijn de diensten van BECO te verdelen in vier subdomeinen. Naargelang de behoefte van onze klanten onderzoeken wij deze allemaal of gedeeltelijk.

Op het vlak van energie zorgen wij ervoor dat het toekomstige energiegebruik van een gebouw tot een minimum beperkt blijft. Dit kan door reeds vanaf de ontwerpfase in overleg met de architect aandacht te besteden aan aspecten zoals compactheid, oriëntatie, isolatiegraad, zonnewering, enz. Bovendien wordt er ook gekeken hoe de nodige energie op een duurzame manier kan opgewekt worden.

De keuze van de materialen heeft een rechtstreekse impact op het energieverbruik van het gebouw, maar is ook sterk bepalend voor de duurzaamheid ervan. Bouwmaterialen hebben immers een lange levenscyclus, waarbij ze bij winning, productie of recyclage soms een belangrijke milieu-impact hebben. BECO bezit een diepgaande kennis van duurzame materialen en baseert zich hierbij meestal op de NIBE classificatie.

Wat waterverbruik betreft gaat BECO op zoek naar mogelijkheden om het verbruik van leidingwater te beperken en het lokaal gebruik van regenwater te maximaliseren. 
 
Bij een project rond duurzaam bouwen is het bovendien belangrijk rekening te houden met de aspecten ruimtegebruik en mobiliteit.