Eco-efficiëntie

Het begrip eco-efficiëntie staat voor meer waarde creëren met minder milieu-impact. BECO helpt met het ontwikkelen van een performant milieuzorgsysteem, zodat u voor dezelfde productie minder energie, water en grondstoffen nodig heeft en ook uw afvalstromen reduceert en valoriseert. Op die manier dalen de bedrijfskosten en staat u als bedrijf een stuk competitiever in de markt. Of het nu om een individueel bedrijf, dan wel een bedrijventerrein gaat : BECO gaat op zoek naar winst voor het milieu (efficiënter omgaan met natuurlijke rijkdommen, sluiten van de materiaalkringlopen) én winst voor het bedrijf (kostenbesparing).

BECO zorgt ook voor sensibilisering en kennisoverdracht door bedrijven te begeleiden om de betrokkenheid en medewerking van de werknemers te verkrijgen: eco-efficiëntiemaatregelen vragen immers vaak andere handelingen en gedrag. Voorlichting, opleiding en instructie zijn dan onontbeerlijk, evenals een zorgvuldige bewaking en evaluatie van de resultaten.