Energie in de industrie

Voor industriële bedrijven is energie vaak een cruciale productiefactor. Door de nadruk op kostenbesparing en structureel hogere energieprijzen winnen energie-efficiëntie en de inzet van duurzame energie alsmaar aan belang. Het energieteam van BECO is de ideale partner om bedrijven hierbij te begeleiden op een technisch onderbouwde en praktijkgerichte manier. Dit kan gaan van het uitvoeren van een energieaudit, de engineering en effectieve implementatie van besparingsprojecten, de begeleiding om aan specifieke wetgeving te voldoen tot het uittekenen van een optimale energiestrategie. Centraal in onze aanpak staat het realiseren van kostenbesparingen en andere bedrijfsvoordelen voor onze klanten.
 
Op technisch vlak hebben we een grote knowhow opgebouwd - gaande van drogers tot koelcycli, en van frequentiesturingen tot WKK-eenheden -  tijdens het uitvoeren van vele energiedoorlichtingen en haalbaarheidsstudies alsook bij het uitwerken en effectief implementeren van besparingsmaatregelen. Daarnaast heeft BECO veel sectorspecifieke ervaring in verschillende industrietakken: voeding, hout, chemie, de farmaceutische, grafische en metaalverwerkende sector. Op het vlak van wetgeving zijn we volledig op de hoogte van zowel de vereisten naar bedrijven toe (o.a. Audit- en Benchmarkconvenant, Besluit Energieplanning...) als de mogelijke subsidies en steunmaatregelen waarvan bedrijven kunnen genieten.
 
We beschikken over een ruim scala aan meetapparatuur en softwaretools om het energieverbruik (en alle procesparameters die dit bepalen) van bedrijven in kaart te brengen en energie-efficiëntie verbeteringen op te sporen. Zo gebruiken we de simulatiesoftware ProSimPlus, die vergelijkbaar is  met Aspen, om processimulaties van industriële processen uit te voeren en verbeteropties te onderzoeken. Zo voeren we onder andere pinchstudies uit.
 
Verder is het van belang te noteren dat BECO volledig onafhankelijk is van energieleveranciers, leveranciers van technische installaties, enz.