Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Instrumenten voor uw MVO-strategie

Aan de hand van praktisch bruikbare, zelf ontwikkelde meet- en monitoringinstrumenten helpt BECO u niet alleen met de analyse van uw MVO-beleid, maar ook met het identificeren van verbeterpunten en opportuniteiten. De basis voor een concreet actieplan en MVO-strategie op maat.

Wilt u nog verder gaan en dit MVO-beleid strategisch inbedden in uw managementsysteem? BECO heeft expertise ontwikkeld over diverse managementsystemen (ISO 26000, SA 8000, ISO 140001, ISO 9001, OHSAS 18001) die u helpen bij het identificeren en beheersen van uw risico’s en die uw bedrijfsprocessen structureel  verbeteren. Wij helpen u bij het behalen van een certificaat voor managementsystemen, maar ook zonder certificaat haalt u winst uit duurzaamheid.

Productbladen:

 • ISO 26000 scan
  Deze uitgebreide scan helpt uw organisatie met het identificeren en prioritiseren van relevante MVO-onderwerpen op basis van de eerste internationaal vastgestelde richtlijn rond MVO.
 • Duurzaamheid Strategie Scan
  Aan de hand van interviews en een stakeholdertoets brengen we uw sterktes en zwaktes met betrekking tot MVO in kaart. Dit dient als basis voor de ontwikkeling  en implementatie van een MVO-strategie binnen uw organisatie.
 • Duurzaamheidsbarometer
  Met de duurzaamheidsbarometer kunt u (hoofdzakelijk kwantitatieve) duurzaamheidsparameters binnen uw bedrijf registreren en opvolgen en de opstap naar duurzaamheidsrapportering maken.
 • Duurzame business model innovatie
  Een nieuwe duurzame strategie uitwerken, vereist antwoorden op vragen als: “Wat wil ik aanbieden?”, “Wat heb ik daarvoor nodig?”, “Wie heb ik daarvoor nodig?” en “Welke markten wil ik wel en niet bereiken”. Het business model denken biedt u de antwoorden.
 • SA 8000
  BECO begeleidt u bij de implementatie en het behalen van de commerciële opportuniteiten die met deze standaard over sociale omstandigheden gepaard gaan.

Stakeholderdialoog

Cruciaal in onze benadering van MVO is de interactie met de stakeholders - partijen wiens belangen kunnen worden beïnvloed door de activiteiten van de organisatie of die zelf invloed op de belangen van de organisatie uitoefenen - als motor voor innovatie: door de nauwe samenwerking met de stakeholders zullen organisaties beter in staat zijn om nieuwe markten te exploreren maar ook om risico’s te ontdekken en zich er tegen te wapenen. De AA1000 Accountability Principles Standard definieert daarbij de kwaliteitsvoorwaarden voor stakeholderdialoog.

Productbladen:

Duurzaamheidsverslag volgens internationale standaard

Bent u al bezig met MVO, maar betrekt u er uw stakeholders nog niet bij? BECO ondersteunt u bij de vertaling van uw MVO-beleid naar een helder, degelijk en gedragen duurzaamheidsverslag. Als apart document of geïntegreerd in uw jaarverslag. Daarbij kan BECO indien gewenst ook instaan voor het eigenlijke redactionele werk. Intern kan het verslag gebruikt worden als basis voor beleid en debat rond MVO, extern als een middel om de relatie met uw stakeholders of belanghebbenden te verbeteren. BECO maakt gebruik van de internationale GRI standaard voor duurzaamheidsverslaggeving.

Productbladen:

Duurzaam aankopen

BECO helpt u bij de verschillende stadia van een duurzaam aankoopbeleid: de analyse welke aankopen worden verduurzaamd, welke duurzaamheidscriteria worden gehanteerd, hoe alle betrokkenen (medewerkers,  directie, leveranciers, externen) worden geïnformeerd en betrokken, hoe duurzaam aankopen kan worden ingebed in uw monitoringsysteem en hoe de duurzaamheid van aangekochte producten/diensten en toeleveranciers kan worden beoordeeld. BECO helpt u via informatiesessies ook om inzicht te krijgen in de manier waarop het duurzaam aankoopbeleid van onze overheden wordt vormgegeven.


Productbladen:

Sensibilisering en opleiding op elk organisatieniveau

In de visie van BECO wordt het succes van een opleiding niet enkel bepaald door de hoeveelheid (theoretische) informatie en kennis die wordt aangeboden, maar vooral door wat de deelnemers daar in de praktijk mee kunnen doen. De aanpak van BECO kenmerkt zich daarom altijd door een sterk interactieve praktijk- en resultaatgerichte aanpak. Dat begint met de optimale afstemming van de opleiding op de specifieke behoeften van de deelnemers, over inspirerende praktijkvoorbeelden, concrete oefeningen en het opstellen van een persoonlijk MVO-actieplan.

Productbladen:

 • Sensibilisering en kennisoverdracht
  BECO kan de principes en mogelijkheden van MVO praktisch en op maat van elke ondernemer of medewerker te vertalen: via opleidingen en brochures/onderzoeken.