Cradle to Cradle

Illustratie bij artikel

Het Cradle to Cradle-concept werd ontwikkeld door de Amerikaanse architect William McDonough en de Duitse chemicus Michaël Braungart en gaat uit van het principe ‘afval = voedsel’. Dit houdt in dat alle productie hernieuwbaar of volledig natuurlijk afbreekbaar moet zijn. Bij Cradle to Cradle is er geen plaats meer voor stoffen die schadelijk zijn voor mens of milieu. De strategie van Braungart en zijn partner William McDonough is om industriële processen en producten zo te ontwerpen dat deze veilig, winstgevend en volledig hernieuwbaar zijn en zowel economische, als ecologische en maatschappelijke waarde opleveren.

Heel wat bedrijven zijn al aan de slag gegaan met dit concept. Om bedrijven te stimuleren bij het toepassen van C2C, bestaat er een Cradle to Cradle keurmerk voor producten. De certificering voorziet in verschillende niveaus, gaande van ‘basic’ tot ‘platinum’.

Een team van consultants van BECO werd door Michael Braungart getraind en verkreeg de benodigde kennis om Cradle to Cradle projecten uit te voeren, die eventueel kunnen leiden tot een C2C gecertificeerd product. De samenwerking tussen BECO en EPEA, het bedrijf van Braungart, resulteert in de uitvoering van kwalitatief hoogwaardige Cradle to Cradle projecten, een samenspel van de benodigde wetenschappelijke kennis, strategisch denken en het van BECO bekende pragmatisme in de uitvoering. De Cradle to Cradle projecten van BECO kaderen in een bredere expertise op het vlak van duurzame productinnovatie