Duurzaam bouwen

Door de stijgende bewustwording rond klimaat en milieu wordt niet alleen de energieprestatie van het gebouw, maar ook de keuze van bouwmaterialen belangrijker. Opdrachtgevers verlangen een energiezuinig of zelfs passief gebouw, gecombineerd met het gebruik van materialen met lage energie-inhoud en milieuschade. BECO ondersteunt zowel bouwheren als architecten en aannemers die geconfronteerd worden met deze twee aspecten. En dit van bij de eerste schets tot de oplevering.