Energie in de industrie

Energie is voor de meeste industriële bedrijven een belangrijke productiefactor. Tijdens een energieaudit van bestaande of nieuw te bouwen installaties identificeren we rendabele projecten die het energieverbruik structureel kunnen verlagen. We tekenen samen met u de meest kosteneffectieve energiestrategie uit, waarbij ook de potentiëlen van duurzame energieopwekking onderzocht worden (groene stroom, WKK). Vervolgens kan BECO de projectcoördinatie van de implementatie op zich nemen, van engineering tot en met effectieve uitvoering.