Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een managementconcept waarbij bedrijfswinst, sociale vooruitgang en milieubewustzijn centraal staan. De bedoeling is om het winstbegrip van de onderneming open te trekken naar méér dan financiële opbrengsten op korte termijn. Dit begrip van MVO sluit aan bij de zogenaamde 3 P’s: People, Planet, Profit.

Buiten de bedrijfscontext wordt er ook wel over 'duurzame ontwikkeling' gesproken om hetzelfde begrip aan te duiden.

Cruciaal in onze benadering van MVO is de interactie met de stakeholders - partijen wiens belangen kunnen worden beïnvloed door de activiteiten van de organisatie of die zelf invloed op de belangen van de organisatie uitoefenen - als motor voor innovatie: door de nauwe samenwerking met de stakeholders zullen organisaties beter in staat zijn om nieuwe markten te exploreren maar ook om risico’s te ontdekken en zich er tegen te wapenen.