Factor4

Illustratie bij artikel

Factor4 is een energiedienstenbedrijf dat energiebesparingsprojecten in tertiaire en industriële gebouwen ontwikkelt en werkt volgens een innovatief energieprestatiemodel. Dit houdt in dat de klant betaalt op basis van de effectief gerealiseerde en gemeten winst, waardoor deze zeker is van de inzet en van een efficiënt verloop van het project.

Factor4 werkt zowel ‘horizontaal’ als ‘verticaal’ geïntegreerd: alle disciplines van energiebesparing worden in het traject opgenomen én het traject wordt van het begin tot het einde opgevolgd.

Voor elke specifieke techniek of fase van het project doet Factor4 een beroep op een netwerk van preferente partners (NPP), waarvan BECO deel uitmaakt sinds 2010. Het netwerk bestaat uit gevestigde studiebureaus en consultants, elk gespecialiseerd in één of meerdere aspecten van energiekostenbesparing. Elk bedrijf is onafhankelijk van leveranciers of aannemers én werkt ook buiten het Factor4 netwerk.