Actueel

Langverwachte publicatie ISO 26000

29 oktober 2010

Op 1 november wordt ISO 26000, de eerste internationaal erkende richtlijn rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), vroeger dan voorzien gelanceerd. De richtlijn biedt een internationaal vastgesteld kader rond MVO en een basis voor professioneel MVO-management voor alle organisaties, ongeacht grootte, type of locatie.

Projectoproep POD DO: Ontvang tot 8000 euro subsidies voor advies rond maatschappelijk verantwoord ondernemen

20 oktober 2010

De POD Duurzame Ontwikkeling lanceert een projectoproep voor KMO’s en organisaties die willen werken aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met name via de implementatie van de ISO 26000-richtlijn, het opstarten van ketenbeheerprojecten, duurzaamheidsverslaggeving en/of het opzetten van een stakeholderdialoog. Een opportuniteit, want u kan zich hierbij laten begeleiden en tot 8000 euro gesubsidieerd krijgen voor de inzet van een externe MVO expert.

Duurzame ontwikkeling en innovatie op bedrijventerreinen stad Genk

14 oktober 2010
Illustratie bij artikel

Als derde industriestad van Vlaanderen wil de stad Genk evolueren van een industriële naar een innovatieve maak– en  kenniseconomie. Het stadbestuur wenst het stedelijk economisch weefsel verder te helpen ontwikkelen en beseft dat duurzaamheid hierin een grote rol zal spelen.

Uitreiking prijs beste duurzaamheidsverslag op 9 november 2010

5 oktober 2010

De Award for Best Belgian Sustainability Report 2010 beloont de bedrijven en organisaties die naast verslaggeving over hun financieel-economische gegevens ook op een transparente manier rapporteren over hun maatschappelijke inzet en hun impact op het milieu.

Final draft versie ISO 26000 is goedgekeurd

5 oktober 2010

Het is zo ver: in de week van 15 september is de finale draft versie van de ISO 26000 richtlijn voor MVO goedgekeurd! Deze nieuwe ISO richtlijn biedt een internationaal vastgesteld kader voor MVO. U kunt hiermee uw MVO-beleid toetsen en optimaliseren, strategische keuzes maken voor een MVO-profilering en naar buiten toe objectief en overtuigend zichtbaar maken hoe u met MVO omgaat. Zo kunt u een onderscheidend antwoord geven op vragen over duurzaamheid.