Allianties

Kauri

Illustratie bij artikel

BECO is lid van KAURI, een Belgisch lerend netwerk en kennisplatform rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). KAURI wil onder meer de stakeholderdialoog tussen bedrijven en NGO’s aanmoedigen en organiseert regelmatig activiteiten zoals workshops en debatavonden. Momenteel telt KAURI meer dan 270 leden, die hun kennis delen om een duurzaam relatienetwerk op te richten.

Quares

Illustratie bij artikel

BECO & Quares sloegen in 2010 de handen in elkaar om grondontwikkelaars, steden, gemeenten en bedrijvenverenigingen te ondersteunen en te begeleiden bij het uitwerken van visie, strategie en beleid rond duurzame bedrijventerreinen en de praktische invulling ervan. Deze tandem laat ons toe om als enige partij zowel haar strategisch-inhoudelijke als exploitatie-ervaring en kennis inzake (duurzaam) bedrijventerreinmanagement ten dienste te stellen van de opdrachtgever.

BECO & Quares bieden elk met hun verschillende achtergrond een unieke meerwaarde aan de realisatie van een duurzaam bedrijventerrein waarin de kwaliteit van de locatie wordt afgestemd op de wensen van de betrokken bedrijven en overheden en deze kwaliteit op lange termijn wordt gecontinueerd door blijvend samen te werken aan vernieuwing en verbetering. Door het collectief aanbieden en beheren van diensten en voorzieningen wordt het rendement aanzienlijk verhoogd. Dit economisch gegeven dient hand in hand te gaan met voordelen op gebied van milieu, maatschappij en ruimte.
Meer informatie vindt u in de brochure hieronder.

AttachmentSize
Brochure duurzaam bedrijventerreinmanagement.pdf1.65 MB

Factor4

Illustratie bij artikel

Factor4 is een energiedienstenbedrijf dat energiebesparingsprojecten in tertiaire en industriële gebouwen ontwikkelt en werkt volgens een innovatief energieprestatiemodel. Dit houdt in dat de klant betaalt op basis van de effectief gerealiseerde en gemeten winst, waardoor deze zeker is van de inzet en van een efficiënt verloop van het project.

Factor4 werkt zowel ‘horizontaal’ als ‘verticaal’ geïntegreerd: alle disciplines van energiebesparing worden in het traject opgenomen én het traject wordt van het begin tot het einde opgevolgd.

Voor elke specifieke techniek of fase van het project doet Factor4 een beroep op een netwerk van preferente partners (NPP), waarvan BECO deel uitmaakt sinds 2010. Het netwerk bestaat uit gevestigde studiebureaus en consultants, elk gespecialiseerd in één of meerdere aspecten van energiekostenbesparing. Elk bedrijf is onafhankelijk van leveranciers of aannemers én werkt ook buiten het Factor4 netwerk.

Cradle to Cradle

Illustratie bij artikel

Het Cradle to Cradle-concept werd ontwikkeld door de Amerikaanse architect William McDonough en de Duitse chemicus Michaël Braungart en gaat uit van het principe ‘afval = voedsel’. Dit houdt in dat alle productie hernieuwbaar of volledig natuurlijk afbreekbaar moet zijn. Bij Cradle to Cradle is er geen plaats meer voor stoffen die schadelijk zijn voor mens of milieu. De strategie van Braungart en zijn partner William McDonough is om industriële processen en producten zo te ontwerpen dat deze veilig, winstgevend en volledig hernieuwbaar zijn en zowel economische, als ecologische en maatschappelijke waarde opleveren.

Heel wat bedrijven zijn al aan de slag gegaan met dit concept. Om bedrijven te stimuleren bij het toepassen van C2C, bestaat er een Cradle to Cradle keurmerk voor producten. De certificering voorziet in verschillende niveaus, gaande van ‘basic’ tot ‘platinum’.

Een team van consultants van BECO werd door Michael Braungart getraind en verkreeg de benodigde kennis om Cradle to Cradle projecten uit te voeren, die eventueel kunnen leiden tot een C2C gecertificeerd product. De samenwerking tussen BECO en EPEA, het bedrijf van Braungart, resulteert in de uitvoering van kwalitatief hoogwaardige Cradle to Cradle projecten, een samenspel van de benodigde wetenschappelijke kennis, strategisch denken en het van BECO bekende pragmatisme in de uitvoering. De Cradle to Cradle projecten van BECO kaderen in een bredere expertise op het vlak van duurzame productinnovatie