Missie en visie

Enkele kernwaarden van BECO

  • Innovatie: BECO staat bekend als een innoverend bedrijf op het vlak van nieuwe duurzame ontwikkelingen en de vertaling daarvan naar de praktijk.
  • Diensten op maat: BECO biedt haar klanten in toenemende mate een totaalpakket aan diensten op het gebied van duurzaam ondernemen, van strategisch advies tot en met de technische en organisatorische implementatie. Daarbij werken we zelfstandig of in samenwerking met een aantal geselecteerde partners.
  • Professionalisme: Al onze medewerkers zijn gedreven en ervaren adviseurs. Het team van BECO toont dagelijks aan dat het geheel meer is dan de som der delen. Onze medewerkers bieden u kennis, betrokkenheid en praktische toepasbaarheid.

Eigen MVO-beleid van BECO

BECO streeft – in de geest van haar missie “bijdragen aan duurzame ontwikkeling” – zelf ook naar continue verbetering als duurzame dienstverlener. Centraal in de dienstverlening staat het streven naar een gelijktijdig voordeel voor mens, milieu en economie.

De (interne) duurzaamheidsprestaties van BECO Groep als geheel en BECO België in het bijzonder werden in het kader van BECO’s promotorschap en deelname aan de Masterclass Duurzaam Ondernemen getoetst door toepassing van de Duurzaamheid Strategie Scan® en uitvoering van stakeholderconsultaties.

BECO streeft ernaar om haar milieubelasting te minimaliseren door zich te concentreren op de relevante milieuaspecten. Voor een adviesbureau als BECO zijn dit vervoer en kantoor. BECO voert al jaren een actief promotiebeleid voor milieuvriendelijke vervoerswijzen. Zo kozen we voor een gunstige ligging qua bereikbaarheid met het openbaar vervoer en wordt het treinverkeer zowel voor woon-werkverkeer als voor zakelijke verplaatsingen 100% terugbetaald. Ook het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen wordt (financieel) aangemoedigd. Om onnodige verplaatsingen te vermijden, worden alle faciliteiten ter beschikking gesteld om telewerken mogelijk te maken. Om dit beleid kracht bij te zetten maken bedrijfswagens – in tegenstelling tot de meeste sectorgenoten – geen deel uit van het verloningspakket.

Ook wordt momenteel een structureel duurzaam aankoopbeleid ontwikkeld. Er worden reeds milieuvriendelijke kantoorapparatuur en -producten aangeschaft zoals milieuvriendelijk papier, eco-toners en energiezuinige kantoorapparaten. Dubbelzijdig printen en kopiëren zijn standaard. Ook gezondheidscriteria (bijvoorbeeld ten opzichte van solventen) en ergonomie bepalen mee de aankoopkeuze. In de catering wordt waar mogelijk consequent gekozen voor fair trade en biologische producten.

Ten slotte streeft BECO naar een gezond en aantrekkelijk sociaal klimaat voor haar medewerkers. Parttime werken en telewerken behoren tot de mogelijkheden. BECO biedt haar werknemers een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen zoals een bijdrage in de zorgverzekering, een reiskostenvergoeding voor duurzaam woon-werkverkeer (fiets of openbaar vervoer) en opleiding en trainingen. De verhouding man - vrouw in het team van BECO is circa 50% - 50%. Het ziekteverzuim bedraagt slechts 1%.

Duurzaamheidsrapport 2010

BECO België, adviesbureau voor duurzaam ondernemen, heeft de voorbije jaren een sterke expertise opgebouwd op het vlak van duurzaamheidsrapportering. In 2010 presenteerden we ons eerste eigen duurzaamheidsrapport. Voor ons tweede rapport kozen we ervoor om het enkel digitaal te publiceren, in de vorm van een website.

Als bedrijf met een focus op duurzaam ondernemen willen we onze voorbeeldfunctie vervullen. In ons tweede duurzaamheidsverslag laten we zien of en hoe we in 2010 de bedrijfs-, ecologische en personeelsdoelstellingen uit ons eerste verslag hebben gehaald en welke koers we volgen om verder te verbeteren. Het verslag bevat bovendien een luik over onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en een stappenplan dat als inspiratiebron kan dienen voor het schrijven van een duurzaamheidsverslag. Het rapport werd opgemaakt volgens de internationale GRI-richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving en haalt momenteel een niveau C.

Waar het duurzaamheidsverslag 2009 als papieren versie beschikbaar was, kozen we er dit jaar voor om het rapport via deze website te publiceren. Deze biedt een aanvulling op de bedrijfswebsite en laat zien welke zaken we hebben gerealiseerd en welke financieel-economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke doelstellingen we onszelf opleggen. Via deze innovatieve vorm hopen we onze stakeholders nog beter te informeren en meer interactie mogelijk te maken over MVO.

Bovendien is BECO de eerste KMO die een duurzaamheidsverslag schrijft volgens de principes en indicatoren van ISO 26000 - de eerste internationaal erkende richtlijn rond MVO - en de GRI richtlijnen. De doelstellingen voor 2011 zijn ingedeeld volgens de zeven kernonderwerpen van ISO 26000. Door de koppeling tussen beide internationale standaarden te maken, krijgt het verslag meer draagvlak.