Duurzame productinnovatie

Duurzaam materiaalbeheer, duurzame productie- en consumptiepatronen, ketensamenwerking, product-dienstcombinaties. Overheden inspireren, motiveren en ondersteunen organisaties die samen aan de weg naar een duurzame productinnovatie willen timmeren. Maar overheden geven ook het goede voorbeeld door gebouwen of zelfs hele wijken en bedrijventerreinen in te richten volgens het Cradle to Cradle concept.

BECO staat mee aan de wieg van deze beleidsprogramma’s en brengt deze mee in de praktijk.