Eco-efficiëntie

Een krachtig milieubeleid vormt de motor voor innovatie. BECO stond dan ook mee aan de wieg van diverse beleidsprogramma’s en brengt deze mee in de praktijk: van afval- en emissiepreventie, over eco-efficiëntie, duurzame productie en consumptie tot het sluiten van materiaalkringlopen.

Daarnaast ondersteunt BECO diverse gemeenten in hun afvalpreventiebeleid en de bestrijding van zwerfvuil via de viersporenaanpak: communicatie/sensibilisering, reiniging, omgeving en handhaving.