Energie in de tertiaire sector

Voor overheden wegen de energiekosten van het gebouwenpatrimonium zwaar door in het budget. BECO is al jaren actief in overheidsgebouwen en bij verschillende overheidsbedrijven. Doorgaans gaat het om oude - al dan niet beschermde - gebouwen waar enig besparingspotentieel aanwezig is.

BECO helpt energieverantwoordelijken bij het opsporen van energie-inefficiënte situaties en het nemen van adequate maatregelen. Daarbij komen er heel wat aspecten aan bod: isolerende oplossingen, het rendement van de verwarmingsinstallatie en koelinstallatie, efficiëntie van de regelsystemen (HVAC), energiezuinige verlichting en apparatuur. Op basis van een ruime ervaring, het uitvoeren van meetcampagnes (o.a. temperatuur, vochtigheid, kWh) en het gebruik van ondersteunende softwaretoepassingen komen effectieve besparingen naar voor.

Na de energieoptimalisatie onderzoekt BECO indien gewenst de mogelijkheden voor duurzame energie (zoals zonne-energie, windenergie, WKK, enz.) om zo de afhankelijkheid van de energieleverancier tot een minimum te herleiden.