Quares

Illustratie bij artikel

BECO & Quares sloegen in 2010 de handen in elkaar om grondontwikkelaars, steden, gemeenten en bedrijvenverenigingen te ondersteunen en te begeleiden bij het uitwerken van visie, strategie en beleid rond duurzame bedrijventerreinen en de praktische invulling ervan. Deze tandem laat ons toe om als enige partij zowel haar strategisch-inhoudelijke als exploitatie-ervaring en kennis inzake (duurzaam) bedrijventerreinmanagement ten dienste te stellen van de opdrachtgever.

BECO & Quares bieden elk met hun verschillende achtergrond een unieke meerwaarde aan de realisatie van een duurzaam bedrijventerrein waarin de kwaliteit van de locatie wordt afgestemd op de wensen van de betrokken bedrijven en overheden en deze kwaliteit op lange termijn wordt gecontinueerd door blijvend samen te werken aan vernieuwing en verbetering. Door het collectief aanbieden en beheren van diensten en voorzieningen wordt het rendement aanzienlijk verhoogd. Dit economisch gegeven dient hand in hand te gaan met voordelen op gebied van milieu, maatschappij en ruimte.
Meer informatie vindt u in de brochure hieronder.

AttachmentSize
Brochure duurzaam bedrijventerreinmanagement.pdf1.65 MB