Afvalmeting in de gemeente Knokke-Heist

21 oktober 2011

Tussen mei en augustus 2011 deed BECO een afvalmeting in de rode zone van de gemeente Knokke-Heist. De afvalmeting moest de nodige gegevens verzamelen om te oordelen over de ophaalfrequentie van het restafval in de gemeente en de noodzaak aan ondergrondse afvalcontainers voor restafval.

Om een beeld te krijgen van de impact van het seizoen (weersomstandigheden, toeristen, vakantie, …) op het afvalgebeuren in de gemeente verspreidde BECO de meting in de tijd door zowel in het hoogseizoen als in het laagseizoen te meten. Bij elke meting bracht BECO het aantal aangeboden zakken restafval (opgedeeld naar volume) op verschillende plaatsen in kaart, alsook het aantal sluikstorten en verkeerd aangeboden vuilniszakken.

Naast de verschillende deelgemeenten in de toeristische rode zone (Heist, Duinbergen, Albertstrand, Centrum en het Zoute) vormden de Lippenslaan en het Albertstrand een belangrijke bron voor onderzoek en analyse.

Op basis van de conclusies van het onderzoek deed BECO praktische aanbevelingen voor plaatsen waar ondergrondse afvalcontainers gewenst zijn en plaatsen waar de ophaalfrequentie van restafval verhoogd - of verlaagd - kan worden. Uiteraard zijn hiernaast ook inspanningen op vlak van communicatie / sensibilisering en handhaving / controle op vlak van afvalaanbieding en sluikstorten van belang.