Bopro implementeert ISO 14001 milieuzorgsysteem

5 september 2011

Bopro is een bedrijf gespecialiseerd in management en consultancy dienstverlening met betrekking tot vastgoed, bouw en huisvesting. BECO begeleidde Bopro bij het invoeren van een milieuzorgsysteem conform ISO 14001 en bij het behalen van het certificaat. Dit proces werd stapsgewijs aangepakt.

Tijdens de eerste fase werd er een nulaudit uitgevoerd, waarbij de actuele werkwijze met de ISO 14001-vereisten werd vergeleken. Op basis daarvan stelde BECO samen met de interne projectcoördinator bij Bopro een actieplan op voor de concrete uitwerking van het systeem.
In de tweede fase werden de milieuverplichtingen waaraan Bopro moet voldoen geïnventariseerd. De relevante milieuwetgeving werd samengevat in een wettelijk register. In deze fase werd eveneens een eerste compliance audit uitgevoerd, wat een vereiste is voor certificatie. Vervolgens werden – samen met de interne projectverantwoordelijke - de significante milieuaspecten van de bedrijfsactiviteiten, producten en diensten in kaart gebracht.
De vierde stap bestond uit het uitwerken van de verschillende documenten van het milieuzorgsysteem (procedures, werkinstructies en standaardformulieren)
Tijdens de vijfde en laatste fase werd het milieuzorgsysteem geïntroduceerd bij de medewerkers. BECO begeleidde de interne projectverantwoordelijke bij het voorbereiden van een algemene introductie aan alle werknemers, bij de organisatie van een eerste reeks interne audits en bij de voorbereiding en rapportering van de management review vergadering. Op die manier kon het milieuzorgsysteem globaal worden beoordeeld en bijgestuurd met het oog op de uiteindelijke certificatieaudit.