Energieaudit bij Beddeleem

4 oktober 2011

Beddeleem is reeds 60 jaar actief in de bouwsector. Naast de productie en plaatsing van verplaatsbare systeemwanden onder de merknaam JB®, is het bedrijf ook actief in systeemplafonds, vaste scheidingswanden en in de totale afbouw. Voor het uitvoeren van een energieaudit van haar gebouwen deed Beddeleem een beroep op de expertise van BECO.

Voorafgaand aan de eigenlijke studie organiseerde BECO een startvergadering, waarin doelstellingen en planning samen met de energieverantwoordelijke van Beddeleem werden besproken. Tijdens twee bijkomende sitebezoeken voerde BECO vervolgens een reeks metingen uit zodat via een gedetailleerde analyse van het energieverbruik een energiebalans kon worden opgemaakt, waarbij alle individuele energieverbruikers werden geïnventariseerd.

In een volgende fase stelde BECO een checklist op van mogelijk interessante energiebesparingsopties. Bij het samenstellen van die lijst maakt BECO gebruik van haar eigen praktijkervaring ter zake. Hierbij letten de adviseurs van BECO zowel op procesmatige, technische, bouwkundige als organisatorische maatregelen. Sommige maatregelen bleken onmiddellijk realiseerbaar (zogenaamde quick-wins), andere vergen een investering die zich pas op langere termijn terugverdient.

De geselecteerde verbeteropties werden vervolgens op haalbaarheid getoetst (economisch, technisch, organisatorisch, juridisch) en – indien haalbaar – in detail uitgewerkt. Ten slotte zorgde BECO voor een overzichtelijk eindrapport.