Lichtstudie in kader van BREEAM-certificatie voor POM Oost-Vlaanderen

22 november 2012

 

In Maldegem verschijnt weldra een bijzonder bedrijfsverzamelgebouw. De vrijstaande uitbreiding van het OndernemersCentrum Meetjesland wordt namelijk een strobalengebouw met 4 multifunctionele bedrijfsunits. De POM Oost-Vlaanderen wil hiermee als bouwheer een voortrekkersrol opnemen in duurzaam bouwen. Met het oog op BREEAM-certificatie werd een multidisciplinair ontwerpteam samengesteld. BECO voerde in dat kader lichtstudies en simulaties van de sheddaken uit om het gebouw te voorzien van voldoende daglicht en stuurde op die manier het ambitieuze voorontwerp bij waar nodig. 

De POM illustreert met dit project dat het mogelijk is om hoge duurzaamheidseisen te stellen aan een gebouw zonder al te grote meerkosten. De sleutel tot succes ligt in het samenbrengen van een bouwteam dat reeds van bij het begin van het project duurzaamheid als rode draad doorheen het ontwerpproces aanhoudt. BREEAM-certificatie schept daarvoor een handig en gestructureerd kader. 

BECO is gecertificeerd als BREEAM International assessor én beschikt over jarenlange ervaring in consultancy rond energie en duurzaam bouwen. Contacteer ons gerust vrijblijvend voor een verkennend gesprek over mogelijke BREEAM-certificatie van uw bouwproject. Reeds van in een vroege fase kunnen we u helpen met een pre-assessment (haalbaarheidsstudie) om samen met u het ambitieniveau te bepalen en duurzaamheid in te bedden in het bouwproces. 


Links: http://www.ocmeetjesland.be/duurzaam-industrieel-bouwen/breeam en http://www.breeam.org/ 

Contact: Webbey De Keyser (dekeyser@beco.be; 03 205 91 58)