Voka Oost-Vlaanderen stelt eerste duurzaamheidsverslag op

6 juni 2012

Eerste duurzaamheidsverslag van een Kamer van Koophandel in België: Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen bijt de spits af!

Elk duurzaamheidsverslag heeft zo zijn eigenheid. Het duurzaamheidsverslag van Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen heeft als bijzonder kenmerk dat de bedrijvenorganisatie niet enkel over de eigen, interne duurzaamheidsimpact rapporteert, maar ook over de economische, milieu en sociale impact die ze via haar dienstverlening heeft. Die integrale aanpak is doorheen het ganse duurzaamheidsverslag te vinden. 

De motivatie van Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen om  – als eerste Kamer van Koophandel in Vlaanderen – met een duurzaamheidsverslag naar buiten te komen, is duidelijk neergeschreven in het voorwoord:  “We willen zelf het goede voorbeeld geven en de medicijnen innemen die we zelf voorschrijven“.   

Interessant is dat er, onder de noemer ‘horizon 2016', doelstellingen en acties door het verslag verweven zijn. Ook het stakeholdermanagement vormt een apart hoofdstuk in het verslag, met een uitgebreide inventarisatie en opmerkelijke acties om de relaties met de stakeholders te versterken.

Annemie De Proft leidt de MVO-werkgroep binnen de organisatie. Hoe beleefde zij de voorbereiding en redactie van het duurzaamheidsverslag?

Annemie De Proft: “Het duurzaamheidsrapport zorgt voor een lange termijnvisie op de eigen activiteiten. Doorgaans vergelijkt men 2 of maximum 3 jaren, in dit verslag nemen we een visie over 5 jaar. Dit geeft interessante inzichten op duurzame tendensen en evoluties in onze organisatie. Daar bovenop geeft het rapport een aantal nieuwe invalshoeken op onze organisatiedomeinen. Zo meten we de mate waarin we een open organisatie zijn onder andere via het aantal stagiairs dat we verwelkomen en het milieubewustzijn via het brandstofverbruik per firmawagen.“

BECO verrichtte voor Voka-Kamer van Koophandel de inhoudelijk eindredactie en toetste het verslag op GRI-conformiteit. GRI is de internationale referentiestandaard voor duurzaamheidsverslaggeving. Het verslag voldoet aan GRI niveau C.

Klik hier voor de pdf-versie van het duurzaamheidsverslag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouk Van De Meulebroecke op 03 205 91 51 of via mail naar meulebroecke@beco.be.