Zwerfvuilmeting in de stad Vilvoorde

14 december 2011

Gedurende een volledige week in september 2011 ging een zwerfafvalmeting door in de stad Vilvoorde, in de wijken Centrum, Broek, Houtem, Peutie, Far-West, Faubourg, Kassei en Koningslo.
De resultaten van deze meting zorgden voor een objectief beeld van de mate van en de soorten zwerfvuil op de verschillende plaatsen, de algemene netheid van de gemeente en de knelpunten.

Voor de meting hanteerde BECO de Netheidsbarometer, het meetinstrument ontwikkeld door de IVAGO en overgenomen en verspreid door de OVAM.

Alle meetpunten in de verschillende wijken werd langs twee kanten van de straat gemeten waarbij BECO de typen en hoeveelheden zwerfafval (verpakkingen, strooifolders, sigarettenpeuken, …) registreerde. In de meting zaten ook de hondenpoep, sluikstorten en overvolle vuilbakken opgenomen.

Op basis van de berekening in de Netheidsbarometer en de vaststellingen ter plaatse formuleerde BECO de knelpunten in de stad met betrekking tot zwerfvuil en sluikstorten. Er werden aanbevelingen gedaan voor de schoonmaakrondes en een gerichte aanpak tegen zwerfvuil en sluikstorten. Uiteraard zijn hierbij ook inspanningen op vlak van sensibilisering en handhaving, communicatie, e.d. van belang.

Hiermee kunnen in een volgende fase de noodzakelijke beleidsmaatregelen op vlak van efficiëntie van de reiniging, sensibilisering en handhaving genomen worden.