Energie in de industrie

Sectororganisaties vervullen een belangrijke rol door bedrijven samen te brengen en te vertegenwoordigen. Op het vlak van energie zorgen ze voor kennisoverdracht en de verspreiding van best practices. Het energieteam van BECO is de ideale partner om sectororganisaties hierbij te begeleiden op een technisch onderbouwde en praktijkgerichte manier.
 
Dit kan gaan van het organiseren van workshops, het presenteren van bepaalde hot topics op vlak van energie-efficiëntie of duurzame energie, het coachen van verschillende bedrijven tot het uitvoeren van sectorstudies. Zo hebben we de laatste jaren onder andere Fedustria en Febelgra begeleid in het kader van het de verschillende Convenanten (Audit- en Benchmarkconvenant). Voor de Vlaamse fritesindustrie hebben we in 2008 een benchmarkstudie op het vlak van energie-efficiëntie afgerond.

Op technisch vlak hebben we een grote knowhow opgebouwd - gaande van drogers tot koelcycli, en van frequentiesturingen tot WKK-eenheden - tijdens het uitvoeren van vele energiedoorlichtingen en haalbaarheidsstudies alsook bij het uitwerken en effectief implementeren van besparingsmaatregelen. Daarnaast heeft BECO veel sectorspecifieke ervaring in verschillende industrietakken: voeding, hout, chemie, de farmaceutische, grafische en metaalverwerkende sector. Op het vlak van wetgeving zijn we volledig op de hoogte van zowel de vereisten naar bedrijven toe (o.a. Audit- en Benchmarkconvenant, Besluit Energieplanning...) als de mogelijke subsidies en steunmaatregelen waarvan bedrijven kunnen genieten.
 
Verder is het van belang te noteren dat BECO volledig onafhankelijk is van energieleveranciers, leveranciers van technische installaties, enz.