Energie in de tertiaire sector

Voor verschillende bedrijven weegt de energiekost zwaar door in hun budget en kostenstructuur. Krachtige en sprekende acties van sectororganisaties kunnen bedrijven een hele stap vooruit helpen met het realiseren van energiebesparingen.

BECO is al jaren actief in energieadvies en kan bedrijven helpen bij het opsporen van energie-inefficiënte situaties en het nemen van adequate maatregelen. Daarbij komen er heel wat aspecten aan bod: isolerende oplossingen, het rendement van de verwarmingsinstallatie en koelinstallatie, efficiëntie van de regelsystemen (HVAC), energiezuinige verlichting en apparatuur. Op basis van een ruime ervaring, het uitvoeren van meetcampagnes (o.a. temperatuur, vochtigheid, kWh) en het gebruik van ondersteunende softwaretoepassingen komen effectieve besparingen naar voor.

Naast energie-optimalisatie onderzoekt BECO vaak de mogelijkheden voor duurzame energie (zoals zonne-energie, windenergie, WKK, enz.) om zo de afhankelijkheid van de energieleverancier tot een minimum te herleiden.