Integreer duurzaamheidsprincipes in uw innovatie- en designprocessen met de SIS toolkit van OVAM

8 juni 2012

Na het succes van de Ecolizer en de Ecolizer 2.0 smeekte het bedrijfsleven om een meer omvattend ontwerpinstrument om duurzaamheidsprincipes beter te integreren in innovatie- en designprocessen. De OVAM SIS Toolkit is het antwoord op deze vraag. 'SIS' staat voor 'Sustainable Innovation System'.

De OVAM SIS Toolkit beschouwt duurzaamheid in brede zin dankzij een eenvoudig, overzichtelijk en werkbaar model. Het is een creatief hulpmiddel voor wie op zoek is naar duurzame oplossingen in alle aspecten van het ontwerp en de bedrijfsvoering. Het gaat  verder dan een strikt ecologische dimensie en overstijgt het zuivere design-technische aspect. 

3 perspectieven op duurzaamheid

De OVAM SIS Toolkit brengt drie perspectieven op duurzaamheid samen:

een waardecreatie-perspectief;
een strategisch & functioneel perspectief;
een levenscyclus-perspectief.

Deze drie perspectieven resulteren in een SIS-matrix die waardecreatie relateert aan beide andere perspectieven. Zo ontstaat er een veld van snijpunten. Op elk snijpunt wordt de gebruiker uitgenodigd om na te denken over waardecreatie, hetzij vanuit een strategische of functionele overweging, hetzij vanuit een bepaalde fase in de levenscyclus van een dienst of product.

Waarom een SIS Toolkit?

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de OVAM SIS Toolkit vond een behoeftepeiling plaats. Hieruit bleek dat er vraag was naar eenvoudig te hanteren hulpmiddelen die reeds in een vroege fase van het ontwerpproces een bijdrage kunnen leveren in het integreren van duurzaamheidselementen.

Het nieuw instrument moest makkelijk hanteerbaar zijn en vlot aansluiten op de dagelijkse ontwerppraktijk. Academische en/of theoretische modellen worden vaak als te complex of niet praktisch inzetbaar omschreven. Tegelijk was er nood aan ondersteuning voor de communicatie tussen klant en ontwerper.

Uit de behoeftepeiling bleek ook dat er nood was aan een instrument dat aspecten van ecodesign belicht die door de Ecolizer 2.0 niet gedekt worden. Het nieuwe instrument moest ook aandacht schenken aan de kwalitatieve, verborgen en door indicatoren moeilijker vatbare aspecten van ecodesign. Een eis waar de OVAM SIS Toolkit moeiteloos aan voldoet. 

Ook u behoort ongetwijfeld tot de doelgroep!

De OVAM SIS Toolkit heeft een plaats in elk innovatie- of designproces, ongeacht of het nu gaat over de ontwikkeling van producten, diensten, product-dienstconcepten (PDC's), omgevingsontwerp of architectuur ... De beoogde doelgroep is dus divers: innovatie- & designmanagers, designconsultants, productontwikkelaars, service designers, (interieur)architecten, stadsplanners… Als u nu nog steeds geïnteresseerd verder leest, is de OVAM SIS Toolkit ongetwijfeld ook voor u van nut.

Hoe bestellen?

Staat u te popelen om van start te gaan met de OVAM SIS Toolkit? U kunt 'm online bestellen. Wie echt niet kan wachten, gaat aan de hand van de beknopte handleiding op de toolkit meteen van start. Bent u wat onzeker en wilt u liever professionele begeleiding voor een maximaal rendement van uw investering? De OVAM heeft een aantal bureaus gecertificeerd om bedrijven te begeleiden in hun traject met de OVAM SIS Toolkit. Contacteer hen hiervoor via contactformulier of ecodesign@ovam.be om een overzicht van de gecertificeerde bedrijven te bekomen.