Verhoogde milieu- en energiesteun voor ondernemingen op komst

15 juni 2012

Sinds enkele jaren geeft de Vlaamse overheid ecologiesteun aan ondernemingen die ecologische investeringen uitvoeren die verder gaan dan de geldende norm. Die steun wordt binnenkort versoepeld. Concreet worden de steunpercentages voor bedrijven opgetrokken van 40 tot 70 procent van de maximale steungrenzen die de Europese Commissie toelaat.

Daarnaast komt er een "strategische ecologiesteun" voor projecten die een integrale milieu- of energieoplossing op bedrijfsniveau bieden. Het gaat dan over technologieën die wegens hun uitzonderlijke karakter moeilijk gestandaardiseerd kunnen worden en daardoor niet zijn opgenomen op de beperkte lijst met technologieën die in aanmerking komen voor ecologiesteun.

De twee nieuwe acties zullen pas van toepassing zijn na het nodige advies van enkele overlegorganen en de Raad van State. Wordt vervolgd.